CZ
info@diagonalsc.cz
+420 474 531 031
Lékaři

MUDr. Vasil Molnar

Stomatochirurg
- 2007 Promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni
- 2015 Atestace v oboru Orální a Maxillofaciální chirurgie
- 2015 Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
- 2015 Osvědčení odbornosti Stomatochirurgie

Specializace: maxillofaciální chirurgie, dentoalveolární chirurgie, implantologie.
Člen společnosti Maxillofaciální chirurgie ČLS JEP, mezinárodní společnosti AO CMF
(cranio-maxillo-facial surgery), České stomatochirurgické společnosti. Aktivní přednášková činnost na odborných kongresech a Fakultě zdravotnických studií UJEP. Zároveň pracuje jako vedoucí lékař na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNÚL.
Hovoří anglicky, rusky.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí neordinuje
  Úterý 8.00 - 17.00 hod.
  Středa neordinuje
  Čtvrtek 8.-15.00
  Pátek dle objednání
zavřít

MUDr. Tomáš Kryl

Stomatolog
- 1996 promoce
- 7 let externí učitel na SZŠ v Ústí n.L., obor Dentální hygienistka
- 2008 Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
- 2010 International Member of American Academy of Periodontology
- 2014 Advanced Practical Course On Periodontal Regeneration (Dr. Cortellini, Prof. Tonetti)
- 2016 Course on Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone (Prof. Zucchelli)

Pravidelné vzdělávání, zejm. v oborech: parodontologie, protetika, záchovná stomatologie.
Aktivní účast na přednáškách v oboru parodontologie.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí 8.00 - 13.00 hod.
  Úterý 13.00 - 19.00 hod.
  Středa 8.00 - 16.00 hod.
  Čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
  Pátek 8.00 - 14.00 hod.
zavřít

MUDr. Lucie Molnarová

Stomatolog
- 2009 Promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni
- 2014 Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař

V rámci postgraduálního vzdělávání se pravidelně účastní odborných školení a stáží zejména v oborech endodoncie, estetická stomatologie, protetika.
Hovoří anglicky, francouzsky.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí 8.00-14.00
  Úterý 8.00- 14.00
  Středa -
  Čtvrtek 8-14.00
  Pátek -
zavřít

MDDr. Věra Václavíková

Stomatolog
- Promoce v r. 2015 na LF MU v Brně (obor Zubní lékařství)
- Zaměstnána od roku 2015 – 2017 v 3M dent, MUDr. Šmídová, Ústí nad Labem
- 2016 – zařazena do vzdělávacího programu ČSK v praktickém zubním lékařství

Kurzy
Účastní se dalšího vzdělávání.

Ordinační hodiny: momentálně na mateřské dovolené  
  Pondělí í 
  Úterý -
  Středa -
  Čtvrtek -15:00 - 20:00 nebo dle objednání
  Pátek -
zavřít

MDDr. Jan Hodek

Stomatolog
Promoce v r. 2016 na LF Univerzity Karlovy v Plzni (obor Zubní lékařství)
- Zaměstnán od roku 2016 – současnost v DesignDent s.r.o, Praha 
- od 1.1 2019 - současnost - Stomatologické centrum Diagonal 

V rámci postgraduálního vzdělávání se nadále vzdělává. Ordinační hodiny:

Ponděl       8 -16:00
Úterý         8 -16:30
Středa       12 - 18:00
Čtvrtek      8  - 15:00
Pátek         8- 14:30

zavřít

MDDr. Veronika Beránková

Stomatolog
Ordinační hodiny:
Pondělí 7:30 -14:30
Úterý    7:30 -14:30
Středa  8:00 - 18:00
Čtvrtek 7:30 - 14:30
Pátek    7:30 - 14:30
zavřít

MUDr. et MDDr. Josef Kouba

Stomatochirurg
- 2007 Promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor všeobecné lékařství
- 2010 Promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor zubní lékařství
- 2010 - dosud lékař na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNÚL.
- 2017 Atestace v oboru Orální a Maxillofaciální chirurgie
- 2017 Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
- 2017 Osvědčení odbornosti Stomatochirurgie
Aktivní přednášková činnost v oboru maxilofaciální chirurgie a stomatochirurgie. Specializuje se na problematiku onemocnění čelistního kloubu.  Hovoří anglicky.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí 8-14:30
  Úterý neordinuje
  Středa neordinuje 
  Čtvrtek neodrinuje
  Pátek neordinuje
zavřít

MDDr. Marianna Kalaninová

Stomatochirurg
2018 - Promoce 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství
2018- dosud- lékařka na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNÚL.
od roku 2019 je v přípravě na atestaci v oboru Orální a Maxilofaciální chirurgie
Hovoří anglicky.


Ordinační hodiny:


Pondělí     neordinuje
Úterý         neordinuje 
Středa       8.00 - 14.00 hod.
Čtvrtek      neordinuje
Pátek         neordinuje

zavřít

MDDr. Sandra Polanská

Stomatochirurg

momentálně na mateřské dovolené 
zavřít
MUDr. Vasil Molnar
Stomatochirurg
MUDr. Tomáš Kryl
Stomatolog
MUDr. Lucie Molnarová
Stomatolog
MDDr. Věra Václavíková
Stomatolog
MDDr. Jan Hodek
Stomatolog
MDDr. Veronika Beránková
Stomatolog
MUDr. et MDDr. Josef Kouba
Stomatochirurg
MDDr. Marianna Kalaninová
Stomatochirurg
MDDr. Sandra Polanská
Stomatochirurg
Dentální hygiena

Ester Hoskovcová DiS.

Dentální hygienistka
zavřít

Adéla Petřeková DiS.

Dentální hygienistka
zavřít

Klára Diepoldová DiS.

Dentální hygienistka
zavřít
Ester Hoskovcová DiS.
Dentální hygienistka
Adéla Petřeková DiS.
Dentální hygienistka
Klára Diepoldová DiS.
Dentální hygienistka
Sestry / recepce

Petra Cajthamlová

recepční
zavřít

Michaela Zaoralová

Zubní instrumentářka
zavřít

Michaela Bittnerová

Zubní instrumentářka
zavřít

Lenka Hulanová

Zubní instrumentářka
zavřít

Martina Francová

Zubní instrumentářka
zavřít

Martina Kunclová

Zdravotní sestra
zavřít

Iveta Veselá

Zdravotní sestra
zavřít

Eva Hájková

Zdravotní sestra
zavřít

Lucie Hajduková Bc.

Recepční
momentálně na mateřské dovolené
zavřít

Denisa Secká

Recepční
zavřít
Petra Cajthamlová
recepční
Michaela Zaoralová
Zubní instrumentářka
Michaela Bittnerová
Zubní instrumentářka
Lenka Hulanová
Zubní instrumentářka
Martina Francová
Zubní instrumentářka
Martina Kunclová
Zdravotní sestra
Iveta Veselá
Zdravotní sestra
Eva Hájková
Zdravotní sestra
Lucie Hajduková Bc.
Recepční
Denisa Secká
Recepční