CZ
info@diagonalsc.cz
+420 474 531 031
Lékaři

MUDr. Vasil Molnar

Stomatolog
- 2007 Promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni
- 2015 Atestace v oboru Orální a Maxillofaciální chirurgie
- 2015 Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
- 2015 Osvědčení odbornosti Stomatochirurgie

Specializace: dentoalveolární chirurgie, implantologie.
Člen společnosti Maxillofaciální chirurgie ČLS JEP, mezinárodní společnosti AO CMF
(cranio-maxillo-facial surgery), České stomatochirurgické společnosti. Aktivní přednášková činnost na kongresech v oboru maxillofaciální chirurgie a stomatochirurgie. Zároveň pracuje jako lékař na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNÚL.
Hovoří anglicky, rusky.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí 8.00 - 15.30 hod.
  Úterý neordinuje
  Středa dle objednání
  Čtvrtek neordinuje
  Pátek neordinuje
close

MUDr. Tomáš Kryl

Stomatolog
- 1996 promoce
- 7 let externí učitel na SZŠ v Ústí n.L., obor Dentální hygienistka
- 2008 Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
- 2010 International Member of American Academy of Periodontology
- 2014 Advanced Practical Course On Periodontal Regeneration (Dr. Cortellini, Prof. Tonetti)
- 2016 Course on Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone (Prof. Zucchelli)

Pravidelné vzdělávání, zejm. v oborech: parodontologie, protetika, záchovná stomatologie.
Aktivní účast na přednáškách v oboru parodontologie.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí 8.00 - 13.00 hod.
  Úterý 13.00 - 19.00 hod.
  Středa 8.00 - 16.00 hod.
  Čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
  Pátek 8.00 - 14.00 hod.
close

MUDr. Lucie Molnarová

Stomatolog
- 2009 Promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni
- 2014 Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař

V rámci postgraduálního vzdělávání se pravidelně účastní odborných školení a stáží zejména v oborech endodoncie, estetická stomatologie, protetika.
Hovoří anglicky, francouzsky.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí 13.00 - 19.00 hod.
  Úterý 8.00 - 15.00 hod.
  Středa neordinuje
  Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
  Pátek neordinuje
close

MDDr. Věra Václavíková

Stomatolog
- Promoce v r. 2015 na LF MU v Brně (obor Zubní lékařství)
- Zaměstnána od roku 2015 – 2017 v 3M dent, MUDr. Šmídová, Ústí nad Labem
- 2016 – zařazena do vzdělávacího programu ČSK v praktickém zubním lékařství

Kurzy
Účastní se dalšího vzdělávání.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí 8.00 - 16.00 hod.
  Úterý 8.00 - 16.00 hod.
  Středa 13.00 - 20.00 hod.
  Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
  Pátek 8.00 - 15.00 hod.
close

close

close

MUDr. et MDDr. Josef Kouba

Stomatolog
- 2007 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor všeobecné lékařství
- 2010 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor zubní lékařství
- 2010 - dosud lékař na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNÚL.
Aktivní přednášková činnost v oboru maxilofaciální chirurgie a stomatochirurgie. Věnuje se také problematice onemocnění čelistního kloubu. Hovoří anglicky.
Ordinační hodiny:  
  Pondělí neordinuje
  Úterý neordinuje
  Středa 8.00 - 13.00 hod.
  Čtvrtek neordinuje
  Pátek neordinuje
close

close

close
MUDr. Vasil Molnar
Stomatolog
MUDr. Tomáš Kryl
Stomatolog
MUDr. Lucie Molnarová
Stomatolog
MDDr. Věra Václavíková
Stomatolog
MUDr. et MDDr. Josef Kouba
Stomatolog
Dentální hygiena

close

close

close
Sestry / recepce

close

close

close

close

close

close

close

close

close